Spänne

Spännanordningarna är dimensionerade för att fungera dagligen under krävande användning.
Anordningen har praktiska hål för montering av hänglås så du kan skydda din last.
DSC00127 DSC00141